Beylikdüzü İş Hukuku - İş Kazası - İşçi İşveren Avukat

Çalışma Alanları

İşçi ve İşveren Avukatı

Bu kapsamda hizmet almak için hukuk ofisimize başvuran işçilerin, işçilik haklarını eksiksiz olarak alabilmeleri için, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Silivri, Çatalca ve İstanbul Avrupa yakası bölgelerinde faaliyet gösteren iş hukuku avukatı işçi avukatları işçi hakları avukatlık büroları arasında bulunan iş hukuku avukatı işçi avukatları işçi hakları avukatlık büromuzun iş hukuku konusunda uzman ve deneyimli iş avukatları, işçi avukatı vasıtasıyla arabuluculuk ve dava süreci takip edilerek, alacakların/hakların tahsili sağlanmaktadır.

İşe İade Avukatı

Bu kapsamda hizmet almak için hukuk ofisimize başvuran işçilerin, işçilik haklarını eksiksiz olarak alabilmeleri için, öncelikli olarak işe iade davası açmak için dava şartlarını sağlayıp sağlamadıkları tespit edildikten sonra, dava şartını yerine getiren işçilerin fesih gerekçesi üzerinde bilimsel inceleme yapılarak, fesihte geçerli nedenlerin varlığının bulunup bulunmadığı değerlendirilmekte ve çoğunluklu olarak Beylikdüzü, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Silivri, Çatalca ve İstanbul Avrupa yakası bölgelerinde faaliyet gösteren işe iade avukatı işçi avukatları işçi hakları avukatlık büroları arasında bulunan iş hukuku avukatı işçi avukatları işçi hakları avukatlık büromuzun işe iade konusunda uzman ve deneyimli işe iade avukatları, işe iade avukatı vasıtasıyla arabuluculuk ve dava süreci takip edilerek, alacakların/hakların tahsili sağlanmaktadır.

İş Kazası Avukatı

İş kazası sonucunda maluliyete uğrayan işçinin veya iş kazası sonucunda ölüm oluşması halinde, SGK tarafından gelir bağlanan hak sahiplerinin maddi zararları, bu davaların özelliği dikkate alınarak, bakiye ömür, kusur, ücret, bağlanan gelirler ve aktüerya hesapları da değerlendirildikten sonra, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Silivri, Çatalca ve İstanbul Avrupa yakası bölgelerinde faaliyet gösteren İş Kazası Maddi Tazminat Avukatlık Büroları arasında bulunan İş Kazası Maddi Tazminat Avukatlık Büromuzun İş Kazası Maddi Tazminatı konularında uzman ve deneyimli İş Kazası Maddi Tazminatı avukatı ve İş Kazası Maddi Tazminatı avukatları vasıtasıyla dava ve icra takibi hizmeti verilerek, alacakların/hakların elde edilmesi sağlanmaktadır.  Bu kapsamda iş kazası tanımı, iş kazası zamanaşımı, iş kazası örnekleri, iş kazası sonrası maddi ve manevi tazminat, iş kazası bildirim süresi hizmetleri verilmektedir.

Mesleki Paylaşımlar

İşçilik Alacaklarına İlişkin Genel Esaslar

YETKİLİ MAHKEME

İş Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, yetkili mahkeme, işçinin çalıştığı işyeri veya işverenin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. İş davalarında yetki kuralı, mahkemeler tarafından re’sen dikkate alınmakta olup, bu sebeple, davacının yetkili iş mahkemesinde açılması çok önemlidir.

İşten çıkartılan işçinin, işçilik haklarına kavuşabilmek ve koşulları oluşan davalar ile ücret alacaklarını ve tazminat haklarını alabilmek için açabileceği davaların bir kısmı aşağıda kısaca anlatılmıştır.

İŞE İADE DAVASI

Otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, işçinin kıdemi en az 6 ay ise ve fesih haklı/geçerli sebeplere dayanmıyorsa, işçi, fesih tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, İş Mahkemesine başvurarak işe iadesini isteyebilir.

İş Mahkemelerinde Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk

ARABULUCULUK DAVA ŞARTI

Beylikdüzü İş Hukuku – İş Kazası İşçi İşveren Avukat olarak, İşçi ile işveren arasında bulunan alacak ve tazminat konulu her türlü uyuşmazlıkta (Kıdem-İhbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, genel tatil çalışma ücreti, hafta tatili çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, kötü niyet tazminatı vb.), uyuşmazlığın kanuna, bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayandığına bakılmaksızın, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir.

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Tazminat

İş Kazasının tanımı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesinde yapılmıştır. Maddeye göre iş kazası, Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

Bilirkişi Raporları

Bu bölümde, tarafımızca hazırlanarak mahkemelere sunulan 1.500’den fazla bilirkişi raporundan önemli gördüklerimiz, Hukuk alanında çalışanlarla paylaşılmaktadır.

Bize Ulaşın

Daha da iyisi, gelin, yüz yüze görüşelim!

 

Yüksek kalite felsefesi ile en iyi ve uygun maliyetli hukuki tavsiyeler sunmamızın sonunda, hukuki ilişkilerimizi uzun süreli bir dostluğa dönüştürmekteyiz.

 

Beylikdüzü İş Hukuku

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3 Bey City Residence A Blok Kat:4 Daire:26 Beylikdüzü-İstanbul-Türkiye

+ 90 212 706 77 81

Çalışma Saatleri

Pazartesi : 08.30 – 18.30
Salı : 08.30 – 18.30
Çarşamba : 08.30 – 18.30
Perşembe : 08.30 – 18.30
Cuma : 08.30 – 18.30
Cumartesi : Kapalı
Pazar : Kapalı